FANDOM


#17: Фантом и локум
Шубето си е страх
#19: Дявол Бабанко

Добър играч е осемнадесетата серия на Шубето си е страх от първи сезон. В нея участват Тристън и Сили

Еп18

ГафовеРедактиране